Условия за ползване

За да можете да използвате сайта klucharsofia.com Вие трябва да приемете и да се съгласите с публикуваните тук условия. Ако не приемате тези условия, не е препоръчително да използвате уеб сайта. Всички потребители, които използват сайта са длъжни да спазват поетите от тях задължения по отношение на посочените Общи условия.

Правила за използване на сайта

Потребителите, които са се съгласили да спазват настоящите условия имат право да разглеждат всички публикувани материали. Публикуваната информация е единствено за лична употреба с нетърговска цел, като се спазват авторските права.

Копирането, публикуването и разпространяването на материали от сайта с каквато и да е обществена или търговска цел е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО. 

Публикуваната информация в сайта klucharsofia.com е под закрилата на Закона за авторското право и нейното публикуване в други сайтове е наказуемо.

Права и отговорности

Ес О Ес Локсмит ООД си запазва правото по всяко време и без предварително предупреждение да внася промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите качени на сайта. Фирмата не носи отговорност за неактулизирана информация на сайта.

Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За да получат клиентите актуална информация за наличните продукти могат да се свържат с нас на посочените телефони.

Подмяна на цени на стоки

Цените посочени на klucharsofia.com могат да бъдат променяни по всяко време без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите за това. При промяна на цената Потребителят е задължен да заплати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора, без значение дали е по-висока или по-ниска от по-късно обявената.

При допуснати технически грешки на публикуваната в сайта информация, Ес О Ес Локсмит ООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен в случай на заплатени от него суми, които му се възстановяват.

Ако има влезли в сила намаления на продукти и услуги, старата цена се задрасква, а до нея се обявява новата по-ниска цена. Намаленията са в сила до конкретна дата, ако е посочена такава или до изчерпване на количествата - ако крайна дата липсва.