Контрол на достъп

В днешно време системите за контрол на достъп, стават все по-разпространени. Те се използват в различни по предназначение обекти – входове на жилищни кооперации, магазини, офиси, асансьори, складове и помещения с по-висока сигурност. Достъп до тях имат само тези лица, които притежават чип-карта, осигуряваща на притежателя вход/изход. Тази карта има уникална информация, неподлежаща на копиране. За да се осигури достъп до охранявания обект е необходимо да се доближи чип картата до разчитащото устройство, което да сравни наличните в базата данни с тези, които искат достъп.

Чрез системата за контрол на достъпа могат да се осъществят няколко пропускателни режима: достъп на всички служители до работното място, достъп само на определени лица до обекти с повишена степен на сигурност, контрол на напускането на работното място. Може да се сверява кога човек пристига и си тръгва от работа, почивки, отпуски, извънреден труд. Системата за контрол на достъпа гарантира точна информация за наличния персонал към всеки един момент от работния ден.