От колко време се занимаваш с ключарска дейност?


Когато отидеш на адрес как се легитимираш като професионален ключар?


Процесът на отключване?

Времето на пристигане?


Автоключарство

Има ли разлика във времето и цената на отключване на нов автомобил или такъв на 10 години?

Какво означава ''пренареждане на патрон''?

Какво означава High Security заключваща система?

Напоследък нашумя една брава, за която се твърди, че не е отключвана досега - Gerda?

Разкажи ни за тази брава Gerda. Тя допълнителна ли е?

Каква е разликата между ключаря и крадеца?

Има ли шперцове за коли?

Човек в беда?